martes, 24 de febrero de 2009

ACTA PLENO Nº7/08

En Cee, a 16 de Maio do 2008 celébrase a 2ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira.


Relación dos membros que asisten ao pleno:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
Dª María Formoso Fernández. (CSI-CSIF)

Orde do día:

1.Reducións de xornada.

Non existindo quórumpara poder chegar a ningún acordo, procédese a anulación da reunión.